Engelsman in het ziekenhuis - De Beste Moppen
Search
Moppen
Pages

Een Engelsman is door een ongeval in een Nederlands ziekenhuis beland. Hij ligt op zijn bed met een zuurstof masker over zijn mond en neus om de beademing te kunnen reguleren. De zuster komt binnen om te zien hoe het met hem gaat en om zijn gezicht en handen even met een doekje te wassen. De engelsman mompeld achter zijn masker vandaan:” nurse are my testikels black?” De zuster schrikt hier een beetje van en zegt op haar beste engels” aai em onlie hier to was you” Dan vraagt de man wederom ” nurse are my testikels black?” En weer antwoord de zuster dat zij hem alleen even de handen en het gezicht komt wassen.

De man raakt wat geïrriteerd wat ook op de hart monitor te zien is. Op dat moment komt de hoofd zuster binnen en vraagt wat er aan de hand is. Dus weer vraagt de man ” nurse are my testikels black?” De hoofdzuster is er 1 van het kaliber Kenau Hasselaar en schrikt dus niet meer zo snel. Ze slaat de dekens terug, trekt de pyama broek naar beneden haalt de klavots iets opzij en bekijkt het zaakje nauwkeurig. Dan doet ze de broek terug en legt de dekens weer op zijn plaats. Zij wendt zich tot de patiënt en zegt dan:” sir there is nossing rong wiz them” De man kijkt haar met grote ogen aan haalt zijn masker weg en vraagt dan ” nurse are my test results back?”

Deel met je vrienden


Submit
More share buttons
Share on Pinterest
There are no images.
Top Moppen
Random moppen
Volg ons ook op