Twee agenten staan bij een ongeluk te helpen.
Vraagt de ene agent aan de andere agent: “Doen de zwaailichten van onze auto het nog?”

De agent gaat kijk en roept: “Ja, Nee, Ja, Nee, Ja, Nee, Ja, Nee, Ja, Nee”