Een man zit op een trouwfeest.
– Vroeger had ik een hekel aan trouwfeesten met de familie.
Elke keer kwamen er ooms en tantes op me af die me dan een duw gaven en zeiden: “En nu jij, hé!”
Ze zijn daarmee opgehouden toen ik hetzelfde bij hen begon te doen op begrafenissen