slipje - De Beste Moppen
Search
Moppen
Pages

Tag: slipje

– “Door op m’n horloge te kijken zie ik dat je geen slipje aan hebt…….”
“Echt wel!”….
– “Shit loopt hij weer een uur voor!”

In een rustig boerendorpje staat een boer met zijn zoon op het veld te discussiëren. Het gaat hier over een gevonden vrouwenslipje. Vader zegt: “Dit is een slipje van een oude vrouw” waar de zoon direct op inpikt en zegt: “Nee pa, dit is van een jonge vrouw.”
“Maar neen”, zegt de vader terug, “‘t is van een oudere.”
En zo blijven de twee nog wat verder ruziën. Tezelfdertijd passeert de pastoor en hoort de twee lawaai maken.

Hij gaat bij de vader en zoon kijken en vraagt of hij kan helpen.
“Wel”, zegt vader, “we vinden hier een slipje en mijn zoon zegt dat het van een jonge vrouw is en ik zeg dat het van een oudere is.
“Tja”, zegt meneer pastoor, “laat mij eens zien.” Hij pakt het slipje en bekijkt het, daarna duwt hij het onder zijn neus en zegt: “Dat dit slipje van een jongere of van een oudere vrouw is weet ik niet, maar van één ding ben ik zeker, ze is niet van deze parochie!”

Man zit aan de bar met een zeer leuke dame te praten. Hij laat vol trots zijn nieuwe horloge zien en zegt met een

lachje: “Op dit horloge kan ik dingen zien, die anderen niet zien, ik zie nu bijvoorbeeld, dat je geen slipje aanhebt.”
Zegt de dame: “FOUT, ik heb wel een slipje aan” Zegt de man: ” Loopt dat kloteding weer twee uur voor…

Een vrouw heeft wat lingerie gekocht.
Ze vraagt of ze de zin “Als je dit kunt lezen, ben je er dichtbij” op het slipje geborduurd kan krijgen.

“Natuurlijk mevrouw,” zegt de bediende.
“Waar geeft u de voorkeur aan: blokletters of schrijfletters?”
-“Braille graag, als het kan.”

Top Moppen
Random moppen
Volg ons ook op