lezen - De Beste Moppen
Search
Moppen
Pages

Tag: lezen

Een meisje van 12 jaar is met haar jongere broertje van 6 jaar zijn alleen thuis, en zitten apart in hun eigen kamer. Het meisje ligt in haar kamer op bed een boek te lezen en de jongere broer zit op de grond in zijn kamer met zijn blokkendoos te spelen. Op een gegeven moment word het meisje voor de eerste keer ongesteld, maar ze heeft geen flauw idee wat er aan de hand is. Tussen haar benen zit ze al helemaal onder het bloed, en ze rent geschrokken naar haar jongere broertje. Ze zegt tegen haar broertje: ”volgens mij heb ik een wondje daar beneden, kijk even wat het is…”
De jongen kijkt naar al dat bloed daar beneden, en zegt geschrokken: “Wondje?! Hoezo wondje?! Je hele pik ligt er af!! “

D323 M3D3D3L1NG L44T J3 213N T0T W3LK3 GR0T3 PR35T4T135 0N23 H3R53N5N 1N 5T44T 21JN. 1N H3T 83G1N W45 H3T 23K3R N0G M031L1JK D323 T3K5T T3 L323N, M44R NU K4N J3 H3T W44R5CH1JNL1JK 4L W4T 5N3LL3R L323N 20ND3R J3 3CHT 1N T3 5P4NN3N. D4T K0MT D00R H3T 3N0RM3 L33RV3RM0G3N V4N 0N23 H3R53N5. KN4P H3? D323 M3D3D3L1NG M4G J3 K0P13R3N 3N V3RD3R V3R5PR31D3N.

Omdat er niets op televisie is, gaan Peter en zijn vrouw vroeg naar bed. Peter kan de slaap niet vatten, pakt een boek en begint te lezen.
Na een tijdje glijdt zijn hand tussen de dijen van zijn vrouw, zoekt een bekend plekje en trekt zijn hand weer terug. Dat ritueel herhaalt zich verschillende keren.
Dan is zijn vrouw het zat. “maar Peter,” zegt ze opgewonden, “wil je nou ophouden met me te plagen”.
“Stel je niet zo aan,” zegt Peter “ik plaag je helemaal niet. Ik maak alleen maar mijn vinger nat, zodat ik de pagina’s kan omslaan.”

Een vader komt in de slaapkamer van zijn dochter, en ziet een brief op het bed liggen. Na enige aarzeling besluit hij de brief te lezen.

Liefste Papa,
Ga even zitten als je dit leest…
Het is met pijn in mijn hart dat ik je vertel dat ik er zo plotseling op uit ben getrokken met mijn nieuwe toffe vriend. Ik ben passioneel verliefd, en het is best een vriendelijke jongen, ondanks zijn piercings, tattoos en zijn grote moto.

Dat is nog niet alles: Ik ben zwanger, en John zegt dat we heel gelukkig worden in de kamer van zijn tijdelijke onderduikadres, bij de broer van zijn vaders tante.
Hij wil Lees verder

Een vrouw heeft wat lingerie gekocht.
Ze vraagt of ze de zin “Als je dit kunt lezen, ben je er dichtbij” op het slipje geborduurd kan krijgen.

“Natuurlijk mevrouw,” zegt de bediende.
“Waar geeft u de voorkeur aan: blokletters of schrijfletters?”
-“Braille graag, als het kan.”

Top Moppen
Random moppen
Volg ons ook op