Een vrouw heeft wat lingerie gekocht.
Ze vraagt of ze de zin “Als je dit kunt lezen, ben je er dichtbij” op het slipje geborduurd kan krijgen.

“Natuurlijk mevrouw,” zegt de bediende.
“Waar geeft u de voorkeur aan: blokletters of schrijfletters?”
-“Braille graag, als het kan.”