Waar ergert het bestek zich aan in de bestek la?
Laat het antwoord zien