Haïti moppen - De Beste Moppen
Search
Moppen
Pages

Haiti moppen
Er liggen 2 Haïtianen onder het puin.
Zegt de een tegen de ander:  “Heb jij 10 Dollar voor mij?”
Waarop de ander zegt: “Nee sorry, ik zit nogal krap”.

Net als de rest van Nederland leeft De Beste Moppen ook mee met de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Moppen over deze ramp zijn tot een bepaalde mate toegestaan, maar kunnen ook verwijderd worden wanneer deze te kwetsend zijn. De Beste Moppen wenst de slachtoffers van deze ramp en hun familie heel veel sterkte.

Deel met je vrienden


Submit
More share buttons
Share on Pinterest
There are no images.
Top Moppen
Random moppen
Volg ons ook op